onsdag 28 maj 2014

En läsande klass

Igår var jag på ett seminarium där den populära författaren och före detta läraren Martin Widmark presenterade projektet En läsande klass. Projektet syftar till att öka läsningen och läsförståelsen och på projektets hemsida finns studiehandledningar och lektionsplaneringar för årskurs 1-6. Där finns också bra tips för föräldrar om vad man kan göra för att hjälpa sitt barn med läsningen. Under seminariet betonade Martin Widmark att det inte bara gäller att kunna läsa men att man också måste kunna förstå vad man läser och det är här det brister för många. Detta hänger också samman med läslusten eftersom ingen tycker det är kul att läsa om man inte kan läsa. Martin Widmark presenterade också fyra pusselbitar som han ansåg måste följa på varandra i läsprocessen: ABC-Läskondis-Läsförståelse-Läslust. ABC står för den grundläggande bokstavskontakten, Läskondis för att träna upp sin läsning, Läsförståelse för att förstå det man läser och till sist Läslust som blir ett resultat av alla de här delarna. Vi vuxna behöver också överföra kunskap om hur man läser och hur vi läser till våra barn. Hur gör vi när vi läser och vilka strategier använder vi oss av? Denna ofta omedvetna kunskap behöver vi upptäcka och benämna så att barnen förstår. Detta tyckte jag var en intressant utmaning som jag har funderat lite över. Men det känns svårt eftersom jag är en van läsare och mitt läsande går av sig själv per automatik men jag ska försöka identifiera den där omedvetna kunskapen. Jag har till exempel funderat lite över vad jag gör om en bok jag läser känns lite svår eller tråkig. Det jag har kommit fram till är att jag oftast fortsätter läsa ändå och försöker höja min koncentration så att jag stannar kvar i boken. Något som kanske är enklare för mig som vuxen än för ett barn...

Martin Widmark hade mycket intressant att säga och det var roligt att seminariet var helt fullt. En läsande klass är ett väldigt bra initiativ som jag hoppas vi kan arbeta med också här på Hubertusgården. Det var roligt att få höra lite om upprinnelsen till projektet och hur många som har gått in och stöttat det, bland annat olika läromedelsförlag men också Junibacken i Stockholm. Jag uppskattade också att han fokuserade på barns läsning och inte endast på pojkars läsning som så ofta görs idag. Naturligtvis är det viktigt att få pojkar att läsa mer men jag kan bli trött på den onödiga könsuppdelningen där det i likhet med samhällets övriga strukturer fokuseras mest på pojkar. Resultatet blir att pojkarna som vanligt får mest plats och uppmärksamhet medan flickorna osynliggörs. Enligt mig är det viktigaste att fokusera på alla barns läsning, både de som läser och de som inte läser, och att göra detta oavsett kön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar