måndag 7 september 2015

Protokoll från Biblioteksrådet

Här kommer anteckningarna från terminens första biblioteksråd:

Minnesanteckningar Biblioteksråd 31 augusti 2015

Närvarande: Ellinor och Ella från F, Måns och Astrid från 2:an, Oscar från 3:an, Oskar och Selma från 4:an, Filippa och Dominick från 5:an och Karin, skolbibliotekarie.

·        Detta var terminens första biblioteksråd och Karin hälsade alla nya representanter välkomna.  

·        Karin berättade om biblioteksrådet och vad vi gör på det. Biblioteksrådet träffas en gång i månaden och är till för er som är elever att tala om vad ni tycker om biblioteket. Vill ni ha böcker som inte finns på biblioteket och vad tycker ni är bra eller dåligt på biblioteket? Fråga gärna i klassen och ta med er era klasskamraters synpunkter till biblioteksrådet. På biblioteksrådet berättar också Karin om vad som händer på biblioteket och tar upp saker som biblioteksrådets representanter kan berätta i klassen.

·        Efter varje biblioteksråd skriver Karin ett protokoll som hon sätter upp på biblioteksrådets anslagstavla som går att se i korridoren utanför biblioteket. Protokollet går också att läsa på skolbibliotekets blogg: www.vartbibliotek.blogspot.se

·        Sen fick alla nya representanter rita presentationer av sig själva och sin favoritbok.  De finns också att se på biblioteksrådets anslagstavla!

·        Nästa biblioteksråd blir måndagen den 21 september.

·        Vid pennan: Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar